Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online od kiedy?

Kasy fiskalne online miały zostać wprowadzone już od 1 stycznia 2019r.

Według wersji projektu, która nadal widnieje na stronie internetowej Sejmu RP. Niestety proces legislacyjny aktu prawnego dotyczącego kas online został zatrzymany. Projekt mający wprowadzić przepisy dotyczące kas fiskalnych online trafił do sejmu 27 kwietnia 2018r, oraz przeszedł pierwsze czytanie 15 czerwca 2018r.

Dopiero 29 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego. Tematem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk 2503) – niezbędnej dla wprowadzenia kas online.

Według propozycji podkomisji kasy online miałyby wejść w życie z rocznym opóźnieniem.

Stacje paliw, warsztaty samochodowe i stacje wulkanizacyjne mają mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędów silników spalinowych.

Hotele, gastronomia i składy węgla mają obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych online od 1 lipca 2020 roku.

Od 1 lipca 2020 roku dla świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Fryzjerzy, kosmetyczki, kosmetolodzy, prawnicy, lekarze, firmy budowlane i kluby fitness stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

30 czerwca 2019 roku to, według założeń podkomisji, data zakończenia sprzedaży kas z kopią papierową.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach miałaby obowiązywać od 1 marca 2019 roku, ale sama podkomisja ma wątpliwości, co do realności tego terminu.

Projekt z naniesionymi poprawkami wróci teraz do Komisji Finansów Publicznych, skąd trafi pod obrady Sejmu.