Leasing kasy fiskalnej

LEASING KASY FISKALNEJ

Leasing — kasy fiskalne, drukarki fiskalne lub systemy POS

Oferujemy pożyczkę leasingową na wszystkie urządzenia fiskalne oraz niefiskalne od 300 zł netto.Właścicielem leasingowanych urządzeń fiskalnych jest klient, ponieważ faktura jest wystawiana na firmę klienta. Dzięki temu można otrzymać ulgę z Urzędu Skarbowego na zakup urządzeń fiskalnych.

Leasingujemy przede wszystkim:

Wszystkie formalności związane z leasingiem załatwisz on-line w niecałe 15 minut, bez wypełniania i dostarczania żadnych dokumentów.