Kasy fiskalne Posnet Online

Kasy fiskalne ONLINE co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE kiedy?

Mimo zakończonych konferencji w Ministerstwie Rozwoju, nadal z powodu braku finalnych aktów prawnych nie ma możliwości sprzedaży kas fiskalnych ONLINE.
Z powodu opóźnień w pracach nad projektem zmiany ustawy o VAT nie możemy w tej chwili mówić o konkretnych datach wejścia nowych przepisów w życie. Wiemy jednak, że Ministerstwo Finansów chce zachować obecnie przewidywany termin wprowadzenia obowiązku rozpoczęcia używania kas online dla pierwszych grup podatkowych czyli od 1 lipca 2019.

Więc od 1 lipca 2019 w pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów będą:

1. Naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
2. Dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

Powyższe oznacza, że po 1 stycznia 2019:

  • możliwa będzie sprzedaż kasy z kopią papierową
  • nadal będzie można wymieniać pamięci fiskalne w kasach z kopią papierową
  • będzie można dokonywać odliczenia (700 zł) na kasy z kopią papierową oraz kopią elektroniczną
  • nawet po otrzymaniu homologacji na kasy onlineowe nie będzie można ich sprzedawać
  • przekazywania oraz organizacja serwisów kas pozostaje bez zmian
  • nie ma obowiązku umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, do których mają być wystawiane faktury VAT

Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas (inaczej Repozytorium). Repozytorium będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Oprócz powyższego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika. Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium

Czym różni się kasa, którą aktualnie posiadam, od kasy ONLINE?

Kasa ONLINE ma wiele różnic funkcjonalnych. Najistotniejsze to:
– nośnik elektronicznej kopii paragonów będzie niedostępny dla użytkownika (możliwość odczytu danych tylko za pośrednictwem komputera),
– bezpośrednia transmisja danych do serwerów fiskusa,
– w pamięci fiskalnej będzie zapisywane dużo więcej danych,
– wprowadzono wymóg stosowania standardów kryptograficznych opartych o rozwiązania sprzętowe.

WAŻNE

Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia. Kwota odliczenia to maksymalnie 700 zł netto* jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. Odliczenie dotyczy również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE. Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczeń.

Uwaga!

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Kompendium wiedzy o Kasach Online Ulotka PDF Kompendium wiedzy o Kasach Online