Dorożka

Kasy fiskalne 2019

Obowiązek wprowadzania kasy fiskalnej w 2019r.

Niebawem zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Po pierwsze w aktualnej wersji projektu przewidziano przedłużenie zakresu zwolnień na kolejne 3 lata. Po drugie utrzymanie obecnego kryterium wysokości obrotu na poziomie 20 tys. zł. Ponadto Ministerstwo Finansów zamierza zlikwidować zwolnienia dla kilku rodzajów czynności.

Zatem Od 1 stycznia 2019 r. zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej nie będą już podlegać czynności, które zostały wymienione w poz. 17, 30, 43 i 48 obecnie obowiązującego rozporządzenia. W związku z tym obowiązek wprowadzania kas fiskalnych w 2019r. mają: dorożkarz, sprzątaczka, rewizor i flisak pieniński.
Nowością jest bardzo długi termin na wprowadzenie urządzenia fiskalnego przez podatników, którzy w związku z wejściem w życie nowych przepisów utracą prawo do zwolnienia z kas. Zgodnie z § 8 ust. 2 projektu rozporządzenia, muszą oni rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie od 1 czerwca 2019 r.

Przedsiębiorcy rozpoczynający pracę z kasą wciąż będą mogli korzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. Nadal jest to kwota do 700 zł na każdą zgłoszoną kasę. W związku z wprowadzeniem kas fiskalnych online zmienią się jednak zasady przysługiwania takiej ulgi. Obecnie jednak czekamy na opublikowanie w Dzienniku Ustaw odpowiednich aktów prawnych.